Champions League

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng 1/8

Kết quả Cúp C1

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 5 - 22/02

FT - 22/02 1/8
FT - 22/02 1/8

Thứ 4 - 21/02

FT - 21/02 1/8
H1: 0-0
FT - 21/02 1/8
H1: 0-1

Thứ 5 - 15/02

FT - 15/02 1/8
H1: 0-0
FT - 15/02 1/8

Thứ 4 - 14/02

FT - 14/02 1/8
FT - 14/02 1/8